Maszyny/urządzenia sterowane systemem iERP

Spółka SEYB realizuje wraz ze swoimi partnerami projekty mające na celu wytworzenie innowacyjnych na skalę światową maszyn/urządzeń oraz sieci takich maszyn, których istotną cześcią jest system iERP 2.0, a wkrótce iERP MULTIPLATFORM.Spółka SEYB zajmuje się również utrzymaniem i rozwojem systemów działających na wytworzonych maszynach/urządzeniach. Celem zapewnienia finansowania spółka SEYB pozyskuje środki unijne z dostepnych w polsce działań badawczo-rozwojowych na projekty budowy oraz wprowadzenia na rynek wykonanych wspólnie z partnerami maszyn/urządzeń.