Moduł EDI oraz EInvoice

Moduł iERP EDI

Mimo, że standard wymiany EDI istnieje od conajmniej 25 lat, to mnogość formatów oraz technicznych rozwiązań powoduje, że większość firm obsługuje wymianę EDI zewnętrznymi narzędziami poza systemami ERP.

Moduł iERP EDI jest klasycznym modułem zewnętrznym EDI i umożliwia automatyczną dwukierunkową wymianę danych ze wskazanymi systemami ERP/WMS klientów i providerów EDI.

W klasycznym podejściu zewnętrznych modułów EDI dokumenty ERP są przekazywane jako pliki w formacie systemu ERP (np.. iDoc w przypadku SAP) do katalogu i cały proces wysyłki do odpowiedniego providera EDI odbywa się już całkowicie automatycznie.

W przypadku otrzymanych dokumentów są one zapisywane jako pliki w formacie systemu ERP do wskazanego katalogu, z którego to system ERP je nastepnie importuje.

Oczywiście sposobów otrzymania i dostarczenia dokumentów do i z modułu EDI może być wiele, ale podejście klasyczne zapewnia największą elastyczność (użytkownik nietechniczny jest w stanie weryfikować zawartość plików bez ingerencji programistycznej).

W Polsce jest dwóch głównych providerów EDI i są to Comarcha SA oraz INFINITY SA i moduł iERP EDI obsługuje obu tych providerów.

Moduł obsługuje również wielu zagranicznych providerów.

Moduł iERP EDI został już wdrożony u kilkudziesięciu klientów w tym również w międzynardowych korporacjach.

Moduł iERP EInvoice

Zgodnie z rozporządzeniem KE oraz projektem zmian w Ordynacji podatkowej z początkiem 2023 wejdzie w życie obowiązek dostarczania dokumentów faktur/korekt oraz not korygujących przez wszystkie podmioty polskie.

Polska jest jednym z pierwszych krajów w Unii Europejskiej, która uruchomiła techniczną obsługę e–faktur (poza Włochami). 
W obecnym momencie obowiązek odbioru e-faktur mają już wszystkie jednostki rządowe i samorządowe.

Docelowo wszystkie kraje Unii Europejskiej zobowiązane są do uruchomienia obsługi e-faktur.

Techniczna wymiana e-faktur możliwa jest dzięki dostarczaniu usług przez brokerów e-faktur. Brokerzy e-faktur świadczą usługi na podstawie umowy zawartej ze stroną rządową, a dla podmiotów z nich korzystających są one bezpłatne. Lista obecnych brokerów znajduje się na stronie efaktura.gov.pl. 

Moduł iERP EInvoice służy do obsługi e-faktur w ujednolicony sposób z pełną automatyzacją wszystkich komunikatów.

Moduł wykorzystuje dostępne interfejsy z pracującymi systemami ERP/WMS do pobierania i dostarczania dokumentów do tych systemów, a więc uruchomienie modułu jest najmniej ingerujące w te systemy jak to tylko możliwe.

Główną ideą modułu jest dostarczenie interfejsu dającego pełną i jednolitą kontrolę nad procesem wymiany dokumentów i umożliwiającego pełną dwukierunkową obsługę błędów w komunikacji.

Dzięki zaawansowanemu interfejsowi użytkownicy nietechniczni w pełni kontrolują proces wymiany dokumentów i są w stanie obsługiwać wszystkie możliwe błędy jakie wystąpiły w takiej wymianie.

Moduł umożliwia między innymi zbudowanie jednej komórki  do obsługi e-faktur na całą UE (w przypadku międzynardowoego koncernu wystarczy dwuosobowy zespół w Polsce składający się z nietechnicznych osób, aby obsłużyć wymianę dokumentów wszystkich spółek w Europie).