Mazowieckie RPO

Z dniem 30 czerwca wystartował nabór z działania 2.3 RPO Mazowieckie. 
Nabór jest dedykowany pod systemy informatyczne między innymi systemy: ERP, CRM, WMS
Ostateczny termin dostarczenia wniosku o dofinansowanie projektu upływa z dniem 31 sierpnia 2011.
Więcej informacji o naborze można odszukać na http://rpo.mazowia.eu/page/index.php?str=125&id=2555